Kommunbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag kulturföreningar (2019) 
15 april
Bidrag enstaka offentliga kulturella arr (2019) 
15 november
Grund- & Volymbidrag Studieförbund (2019) 
15 maj
Bidrag Kulturprogram Studieförbund (2019) 
15 maj
Bidrag till anställda
 
Ansökan senast
Ansökan
Rekvisition av bidrag för lönebidragsans (2019) 
15 november
Lokalbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Kostnader för hyrd lokal (2019) 
15 november
Driftkostnader för egen lokal (2019) 
15 november
Driftbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Driftbidrag SAMLINGSLOKAL (2019) 
15 november
Stimulansbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Stimulansbidrag (2019) 
15 november
Skötsel- och anläggningsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Gräsfotbollsplaner (2019) 
15 november
Golfanläggning (2019) 
15 november
Motoranläggningar (2019) 
15 november
Slalomanläggningar (2019) 
31 maj
Skidspår (2019) 
31 maj
Isbanor (2019) 
31 maj
Snabba pengar
 
Ansökan senast
Ansökan
Snabba pengar (2019) 
15 november
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Skoterleder (2019) 
15 november