×
Information
På denna sida presenteras Lycksele kommuns föreningsbidrag.
Vill du se mer information om ett specifikt bidrag väljer du länken Mer info i anslutning till bidragets presentation nedan.
Söka föreningsbidrag
Föreningsbidragen söks enbart via denna sida. För att kunna göra ansökan krävs giltigt användarnamn och lösenord. Behörig föreningsföreträdare söker om detta hos Fritidsenheten Linda Jonsson. Inloggade föreningar ges även möjlighet att se statistikuppgifter för sina bidrag samt även se status för alla sina nuvarande och tidigare ansökningar.
OBS! BIDRAGSANSÖKAN KOMMER INTE ATT BEHANDLAS FÖRRÄN SAMTLIGA BILAGOR (DOKUMENT) TILL ANSÖKAN HAR SKICKATS IN.