×
Information
På denna sida presenteras Lycksele kommuns föreningsbidrag.
Vill du se mer information om ett specifikt bidrag väljer du länken Mer info i anslutning till bidragets presentation nedan.
Söka föreningsbidrag
Föreningsbidragen söks enbart via denna sida. För att kunna göra ansökan krävs giltigt användarnamn och lösenord. Behörig föreningsföreträdare söker om detta hos Fritidsenheten Linda Jonsson. Inloggade föreningar ges även möjlighet att se statistikuppgifter för sina bidrag samt även se status för alla sina nuvarande och tidigare ansökningar.
OBS! BIDRAGSANSÖKAN KOMMER INTE ATT BEHANDLAS FÖRRÄN SAMTLIGA BILAGOR (DOKUMENT) TILL ANSÖKAN HAR SKICKATS IN.
Kommunbidrag
Verksamhetsbidrag kulturföreningar (2024)

Ansök senast: 15 April

Årligt verksamhetsbidrag ges till föreningar och organisationer som sysslar med konst, litteratur, musik, teater, film, foto,...

Bidrag enstaka offentliga kulturella arr (2024)

Ansök senast: 15 november

Bidraget finns för att främja ett rikt och brett kulturliv i Lycksele. Det kan sökas av förenin...

Grund- & Volymbidrag Studieförbund (2024)

Ansök senast: 15 maj

Årligt kommunbidrag/verksamhetsbidrag för studieförbund verksamma i Lycksele kommun. - Grundregel - För att erhålla stöd från...

Bidrag Kulturprogram Studieförbund (2024)

Ansök senast: 15 maj

Årligt kommunbidrag för genomförda kulturarrangemang. Kan sökas av studieförbund verksamma i Lycksele kommun. - Grundregel -...

Bidrag till anställda
Ansökan för lönebidagsanställd (2024)

Ansök senast: 15 februari

Föreningar med anställda där föreningen erhåller statligt lönebidrag - * Bidrag utges med max 12 000 kr per år och heltidsan...

Rekvisition av bidrag för lönebidragsans (2024)

Ansök senast: 15 november

Rekvisition av lönebidrag: - Utbetalning av bidraget görs efter rekvisition från föreningen max...

Lokalbidrag
Kostnader för hyrd lokal (2024)

Ansök senast: 15 november

Ansökan om lokalbidrag för hyrd lokal. - Bidraget kan sökas av förening som uppfyller bidragsriktlinjernas allmänna villkor s...

Driftkostnader för egen lokal (2024)

Ansök senast: 15 november

Ansökan om lokalbidrag driftkostnader för egen lokal. OBS! Ansökan avser inte samlingslokaler. - Bidraget kan sökas av fö...

Driftbidrag
Driftbidrag SAMLINGSLOKAL (2024)

Ansök senast: 15 november

Driftbidrag till samlingslokaler inom kommunens landsbygdsområden. - Bidrag utgår endast till en samlingslokal per by. - B...

Stimulansbidrag
Stimulansbidrag (2024)

Ansök senast: 15 november

Stimulansbidrag - Syftar till att stimulera och främja föreningslivets utveckling och insatser inom av Servicenämnden priori...

Skötsel- och anläggningsbidrag
Gräsfotbollsplaner (2024)

Ansök senast: 15 november

Ansökan om skötsel- och anläggningsbidrag för gräsfotbollsplan - Bidraget kan sökas av förening som uppfyller bidragsriktlinj...

Golfanläggning (2024)

Ansök senast: 15 november

Ansökan om skötsel- och anläggningsbidrag för golfanläggning - Bidraget kan sökas av förening som uppfyller bidragsriktlinjer...

Motoranläggningar (2024)

Ansök senast: 15 november

Ansökan om skötsel- och anläggningsbidrag för motoranläggningar. - Föreningen ska uppfylla bidragsriktlinjernas allmänna vill...

Slalomanläggningar (2024)

Ansök senast: 31 maj

Ansökan om skötsel- och anläggningsbidrag för slalomanläggningar. (Ej Bockslidenanläggningen) - Bidraget kan sökas av förenin...

Skidspår (2024)

Ansök senast: 31 maj

Ansökan om skötsel- och anläggningsbidrag för skidspår. - Bidraget kan sökas av förening som uppfyller bidragsriktlinjernas a...

Isbanor (2024)

Ansök senast: 31 maj

Ansökan om skötsel- och anläggningsbidrag för isbana. - Bidraget kan sökas av förening som uppfyller bidragsriktlinjernas all...

Övriga bidrag
Skoterleder (2024)

Ansök senast: 15 november

Ansökan om skötsel- anläggningsbidrag för skoterleder. - Bidrag utgår endast till föreningen Snowled. - Bidraget utbetalas...