Association registration

* Required fields
Contactinformation
Other information
Activities
Choose activities

Members information - at the turn of the year
Ages totalt
5-25 år pojkar
5-25 år flickor
övr 25 år män
övr 25 år kvinnor
Totalt
Roles
Webb-kontakt (Mandatory registration)
This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Kontaktperson (Mandatory registration)

Ordförande (Mandatory registration)

Kassör (Mandatory registration)

Sekreterare (Mandatory registration)

Register Spåransvarig (Optional registration)

Register Isbaneansvarig (Optional registration)

Register Ledamot (Optional registration)

Register Bidragsansvarig (Optional registration)

Web publishing
The association will be searchable and show public contact information on this website.
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Ändringar av uppgifter görs till Linda Jonsson tel. 0950-166 31 eller 164 20.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28